informatie

Hoe digitale schoolborden bijdragen aan betere (studie)resultaten

Het interactieve whiteboard, het is een handige tool op kantoor of in een klaslokaal. Je kan er zaken op schrijven, maar ook vanaf je computer direct erop projecteren. Zo kan je weer ‘in je computer scherm’ aantekeningen maken op het whiteboard. Deze mate van interactiviteit verbeterd de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Althans, dat nemen we vaak aan. We kopen immers meer en meer interactieve whiteboards voor op scholen en universiteiten. Je verwacht dus dat het effect van deze borden positief is. Maar is dat wel zo?

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan over het effect van het gebruik van een interactief whiteboard, of projectieborden. In dit artikel gaan we in op de effecten van deze speciale lesmaterialen op de ontwikkeling van leerlingen en studenten. De resultaten van deze onderzoeken staan tegenover elkaar, wat het voor ons nog interessanter maakt om deze onderzoeken naast elkaar te leggen.

De London Challenge Study

Dit is een onderzoek van het Londense Instituut van Educatie. Zij onderzochten de effecten van interactieve whiteboards op leerlingen in de stad. Dit programma heette “The schools whiteboard expansion project”. Het onderzoek bestond uit verschillende leeftijdsgroepen en verschillende fases binnen het onderzoek.

Uit het onderzoek kwamen onder meer de volgende resultaten:

  • Interactieve whiteboards bieden slechts een redelijke impact op de verbetering van de prestaties van leerlingen in wiskunde en Engels. Er was een kleine verbetering in natuurkunde.
  • Maar op dezelfde school werden ook negatieve effecten waargenomen, ook voor wiskune en natuurkunde. Maar positieve effecten voor Engels. Vooral het gebrek aan kennis bij docenten hoe een interactief whiteboard te gebruiken bleek een grondslag te zijn.

Vervolgonderzoek

Uit vervolgonderzoek van de BECTA, van 2004 tot 2006, werden juist positieve resultaten gemeten. Vooral wanneer de docenten al ruime ervaring hadden met de whiteboards en dus wisten hoe de stof over te brengen op de leerlingen via een interactief whiteboard. Uit de bevindingen van dit onderzoek kwam dat het effect zeer positief is. Maar voorwaarde is dus dat de docenten goed begrijpen hoe met de whiteboards om te gaan.

Belangrijkste bevindingen

De belangrijkste bevinding die de onderzoekers deden was dat de ervaring van de docenten en leraren die kennis overdragen middels de interactieve whiteboards de belangrijkste factor is. Des te beter een docent met het bord overweg kan, des te beter hij of zij kennis kan overdragen. Voor leerlingen is het van belang hoelang de leerling al met een interactief whiteboard werkt. Als men pas net met een whiteboard begint te werken, zijn de resultaten aanzienlijk minder goed dan wanneer een leerling al langer les heeft gekregen met een dergelijk bord.

Uit het onderzoek bleek dat het gebruik van deze technologie bijdroeg aan verbeterde resultaten, waardoor de conclusie van het onderzoek is dat gebruik van interactieve whiteboards een “key factor” is.

Kritiek op het onderzoek

Er was wel kritiek op het onderzoek. Volgens academici was het onderzoek vooral een campagne van fabrikanten van whiteboards, en zou er een volledig onafhankelijk onderzoek gedaan moeten worden. Daarnaast geven zij te kennen dat zij whiteboards en andere technologieen juist zien als een verplichting om in een klaslokaal te blijven met een grote groep leerlingen. Deze academici geven allen de voorkeur aan een kleiner klaslokaal en kleinere groepen, dit zou een beter effect hebben op de resultaten.